2. Podstawowa komunikacja

W niniejszej sekcji postaramy się przedstawić podstawowe elementy protokołu Tlen.pl dające podstawową funkcjonalność do nawiązania połączenia i komunikacji.

Omówimy sposoby nawiązania połączenia z serwerem oraz etap logowania, po którym będziemy mogli wysyłać, odbierać wiadomości oraz prowadzić rozmowy z innymi użytkownikami sieci. Zarządzać naszym stanem i obserwować stany naszych znajomych.

Do podstawowych elementów protokołu należy zaliczyć także obsługę rostera, czyli naszej listy kontaktów, i zarządzanie subskrypcją poszczególnych kontaktów.


Dostępne rozdziały:

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 12 lutego 2007 00:55:16