1. Nim się połączymy

Protokół komunikacyjny Tlenu korzysta z protokołu TCP/IP, tak jak większość komunikatorów. W głównej mierze został on oparty na protokole jabbera i przez co podobnie jak jego "przodek" opiera się na XML-u. Dzięki temu jest bardzo czytelny i prosty oraz łatwy do opanowania.

Mimo tych zalet, istnieją także wady zastosowania XML-a, wsród których główną jest jego obszernośc i nadmiarowość - krotkie wiadomości (pakiety) rozrastają się nawet kilkakrotnie po opakowaniu ich w niezbędne elementy XML-a.

Niestety zmiany wprowadzone przez o2.pl uniemożliwiają komunikację miedzy tymi dwoma sieciami, mimo zachowania podstaw protokołu jabberowego, wprowadzone wielkie różnice robią swoje...

Miejscami nawet nie przypomina to XML-a, a bardziej podobne jest do HTML-a. Nie mówiąc o panującym bałaganie :P


Dostępne rozdziały:

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 12 lutego 2007 02:48:29