Copyright

Copyright © 2006-2007 MalCom
Prawa autorskie do tego dokumentu należą do MalComa.

Niniejszy dokument rozpowszechniany jest z nadzieja, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAŃ.

Materiał ten może być rozprowadzany tylko pod warunkami określonymi w Open Publication License, v1.0 lub nowszych. Kopia Open Publication License znajduje się w podrozdziale Licencja. Najnowsza wersja jest aktualnie dostępna pod adresem http://www.opencontent.org/openpub/.

Dystrybucja zmodyfikowanych wersji tego dokumentu jest zabroniona, chyba że jednostka będąca właścicielem praw autorskich jawnie udzieliła pozwolenia.

Dystrybucja tej pracy lub jej pochodnej w jakiejkolwiek standardowej (papierowej) formie jest możliwa tylko po udzieleniu jawnego pozwolenia przez jednostka będąca właścicielem praw autorskich.

W przypadku zainteresowania redystrybucją lub publikowaniem tego dokumentu w całości lub jego części, zmodyfikowanego czy niezmodyfikowanego, wszystkie pytania należy zadawać posiadaczowi praw autorskich pod adresem podanym w podrozdziale Autorzy.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 8 lutego 2007 02:55:18