6.5 Deprecated

Deprecated, czyli działające i dostępne (jeszcze) elementy protokołu, które obecnie nie są już wykorzystywane w aktualnych (nowych) wersjach oryginalnego klienta Tlen.pl.

6.5.1 Dziś mam ochotę na...

W starszych wersjach klienta tlenu, w głównym menu, była pozycja "Dziś mam ochotę na...", pod którą kryła się funkcja umożliwiająca ustalenie jednej z kilku dostępnych "planów" na dzisiejszy dzień.

Od strony funkcjonalnej było to zapisanie wybranej wartości elementu p w katalogu publicznym, specjalnym pakietem:

<iq type="set" id="tp" to="tuba">
    <query xmlns="jabber:iq:register">
        <p>1</p>
    </query>
</iq>

Wartość elementu p określała wybrany przez nas sposób mówiący o dzisiejszej ochocie na coś, bądź naszych planach. Możliwe wartości tego elementu przedstawiono w rozdziale Katalog publiczny, bo element ten może być wykorzystywany w katalogu publicznym.

Potwierdzenie zapisania danych otrzymane od serwera:

<iq type="result" to="malcom@tlen.pl" from="tuba" id="tp">
    <query xmlns="jabber:iq:register"/>
</iq>

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 9 sierpnia 2007 18:51:52