6.4 Reklama pop-up

Reklamy, w postaci wyskakujących okienek pop-up w oficjalnym kliencie, rozsyłane są nieco zmodyfikowanym i wzbogaconym pakietem wiadomości, przychodzącym od nadawcy o loginie b73@tlen.pl.

Pakiet ten zbudowany jest następująco:

<message from="b73@tlen.pl">
  <no/>
  <subject>a</subject>
  <body>%3Ca+t%3D%275%27%3E%3Cu%3Ehttp%3A%2F%2Fj.o2.pl%2Freklama%2F_standard
%2Ftlen.komunikat%2Findex_400.html%3C%2Fu%3E%3Cw%3E416%3C%2Fw%3E%3Ch%3E442%3C%
2Fh%3E%3Cc%3EReklama%3C%2Fc%3E%3C%2Fa%3E</body>
</message>

Zawartość body to kodowany algorytmem urlencode pakiet XML:

<a t="5">
  <u>http://j.o2.pl/reklama/_standard/tlen.komunikat/index_400.html</u>
  <w>416</w>
  <h>442</h>
  <c>Reklama</c>
</a>

Parametr t określa czas w sekundach wymuszonego wyświetlenia pop-upa (w czasie tym przyciski zamykające okno są nie aktywne).

W tagu u zawarty jest adres strony do wyświetlenia w okienku pop-up, którego rozmiary określają wartości zawarte w tagu w (szerokość) i h (wysokość), w c zawarty jest tytuł okienka.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 9 sierpnia 2007 03:04:36