6.6 Unsupported

W rozdziale tym prezentowane będą historyczne już elementy protokołu, które w trakcie jego rozwoju zostały z niego wycofane, bądź zastąpione innymi lepszymi rozwiązaniami.
Niektóre elementy mogą jeszcze działać, lub stwarzać takie wrażenie, ale nie warto zawracać sobie nimi głowy. Informacje te zamieszczane są tylko w celach historycznych ;)

6.6.1 Stream

W dalekiej przeszłości, za czasów pierwszych wersji klienta i protokółu, kiedy to jeszcze protokół Tlenu bardziej przypominał jabbera niż tlena, do obsługi sesji używano jabberowego elementu stream, który później w wersji 2 protokołu został zastąpiony elementem s.

Nawiązywanie połączenia wyglądało wtedy tak:


<stream:stream to="tlen.pl" xmlns="jabber:client"
xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams">

Na co serwer odpowiadał:


<?xml version="1.0"?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams"
id="46BA23B5" xmlns="jabber:client" >

Zamykanie sesji:


</stream:stream>

Pozostałością po stream są komunikaty błędów związanych z pakietami. Przy niepoprawnym składniowo XML w pakiecie serwer zwróci nam odpowiednia informacje:


<stream:error>Invalid XML</stream:error>

i nasz rozłączy.

O niepoprawnych skaleniowo tagach XML protokołu mówiono w rozdziale Inteligentny parser serwera, gdzie poruszono temat parsera XML serwera.

Innym ciekawym pakietem otrzymywanym od serwera jest:


<stream:error>blad</stream:error>
</stream:stream>

Serwer wysyła go w odpowiedzi na wysłanie pakietu lub czegokolwiek, czego akurat się nie spodziewa, używany tylko (prawdopodobnie) przy rozpoczęciu sesji.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 12 sierpnia 2007 03:37:41