1.1 Terminologia i konwencje

Jak wspomnieliśmy, protokół Tlenu opiera się na podstawach protokołu jabbera, który wykorzystuje język XML do komunikacji i transferu informacji.
Mam nadzieje, ze każdy zna ten język, a przynajmniej jego główne założenia.

W dokumencie tym będziemy wykorzystywać różne pojęcia, które na potrzeby tego dokumentu mogą przyjmować inne definicje niż w rzeczywistości. Aby uniknąć niedomówień, pokrótce postaram się przedstawić najważniejszą terminologię używaną w tym dokumencie.

Element
Element w języku XML jest podstawowym "klockiem" budującym strukturę, drzewo dokumentu XML. Element składa się ze znacznika otwierającego, treści i znacznika zamykającego. Element może zawierać inne elementy (potomne) oraz tekst.
W dokumencie tym będziemy także obok nazwy element używać określenia tag.

Atrybuty
W elementach możemy też stosować atrybuty, które precyzują informacje. Wartości atrybutów są zawsze umieszczane w cudzysłowach, co jest warunkiem poprawności składniowej dokumentu XML.
W odniesieniu do okreslenia atrybut w tym dokumencie mogą być używanyme słowa parametr oraz zmienna.

Pakiet
Pakietami będziemy określać dane odbierane/wysyłane w jednej "paczce" od/do serwera, określające określony zbiór np. elementów i atrybutów XMLa tworzących pewną funkcjonalność.
Jabberowcy użyliby tutaj określenia stanza lub zwrotka, ale mi jakoś bardziej leży pakiet ;)

JID (Jabber ID)
Tlen podobnie jak jego przodek do identyfikacji użytkowników używa identyfikatorów zwanych JID. Jego budowa podobna jest do adresu e-mail i składa się z nazwy użytkownika i serwera. Ponadto w sieci Tlen.pl JID jest także adresem e-mailowym dla poczty dostarczanej przez portal o2.pl.

Roster
Mówiąc w skrócie, roster to lista użytkowników, kontaktów, grup w komunikatorze przechowywana na serwerze. My będziemy używać tej nazwy odnosząc się do listy kontaktów, książki kontaktowej, czy adresowej, w której zapisane są wszystkie nasze kontakty dostępne w komunikatorze.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 12 lutego 2007 01:12:22