Informacje o dokumencie...

Nowe wersje dokumentu
Oryginał tego dokumentu w najnowszej wersji znajduje się pod adresem: http://docs.malcom.pl/tlen/proto/.

UWAGA!
Dokument ten jest w trakcie opracowywania. Wiele z fragmentów może być niedostępnych, inne mogą zawierać niedopracowane lub kontrowersyjne sformułowania.
Jeśli chcesz pomóc nam w pracy nad tym dokumentem, skontaktuj się koordynatorem projektu, jego dane znajdziesz w podrozdziale Autorzy oraz na końcu tego podrozdziału.

Komentarze i pytania
Komentarze i pytania dotyczące tego dokumentu, a także wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi, włączając problemy i sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem dokumentacji prosimy kierować do koordynatora projektu.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące działania projektu.

Błędy
Jeżeli wykryłeś jakieś poważne błędy w dokumentacji prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Kontakt z koordynatorem
Kontakt z koordynatorem projektu możliwy jest kilkoma środkami. Drogą e-mailową na adres malcom [at] o2 [dot] pl, poprzez komunikator Tlen.pl - tid: malcom, bądź Jabbera - jid: malcom [at] jabber [dot] org.
Wszelkie dodatkowe dane można znaleźć w podrozdziale Autorzy.


Dostępne rozdziały:

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 8 lutego 2007 02:55:29