8. Biblioteki programistyczne

Poniżej zaprezentowano listę dostępnych bibliotek programistycznych obsługujących protokół komunikatora Tlen.pl.

nazwa język licencja podstawowa
komunikacja
połączenia
szyfrowane
konfe
rencje
czaty rozmowy transfer
plików
katalog
publiczny
audio video
class.tlen.php PHPGPL+-- -----
libtlen CLGPL+-- -----
libtlen2 CLGPL+-- ---++
xiT++ C++GPL+** *****
+ - obsługuje
- - nie obsługuje
* - planowana obsługa

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 19 maja 2007 20:47:16