6.1 Powiadomienia

Powiadomienie o nowej poczcie prawdopodobnie istniało od zawsze.
Natomiast w wersji 4.2 Tlenu (wersja protokółu 4/5) dodano dwa nowe powiadomienia: o komponowaniu wiadomości przez rozmówcę i alert dźwiękowy.

6.1.1 Komponowanie wiadomości

Powiadomienie to zwane również jako typing notification, czy copmosing, powiadamia adresata o pisaniu (komponowaniu) przez nas wiadomości dla niego.

Powiadomienie to wysyłane jest w dwóch przypadkach, rozpoczęcia pisania wiadomości i przerwaniu. Powiadomienie o zaprzestaniu pisania wiadomsoci, wysłane jest przez oryginalnego klienta po około 10-20 sekundach od przerwania pisania wiadomości w oknie rozmówcy. Jeśli wyślemy w tym czasie tworzoną wiadomość, powiadomienie tego typu nie zostanie wysłane.

Pakiet powiadomienia prezentuje się następująco:

<m tp="t" to="malcom@tlen.pl"/>

Parametr tp określa, wspomniany już, typ pakietu powiadomienia, który przyjmuje jedną z dwóch wartości:

typopis
trozpoczęcie pisania
uprzerwanie pisania

Parametr to zawiera adres tlenowy adresata powiadomienia.

Po wysłaniu wyżej opisanego pakietu, nasz adresat otrzyma analogicznie odpowiedni pakiet informujący o zaistniałym zdarzeniu:

<m tp="t" f="malcom@tlen.pl"/>

6.1.2 Alert dźwiękowy

Alert dźwiękowy jest typowym powiadomieniem, podobnym do opisanego wyżej powiadomienia o komponowaniu – jego budowa jest taka sama, po otrzymaniu, którego klient odbiorcy "odezwie się" dźwiękiem dzwonka.

Powiadomienie wysyłamy pakietem:

<m tp="a" to="malcom@tlen.pl"/>

Odbiorca otrzyma:

<m tp="a" f="malcom@tlen.pl"/>

Jak widać, budowa pakietu alertu jest taka sama jak powiadomienia o komponowaniu, rożni się tylko typem, określanym przez atrybut tp, który dla alertu dźwiękowego przyjmuje wartość a.

6.1.3 Nowa poczta

Powiadomienie o nowej poczcie otrzymujemy, gdy otrzymamy emaila na nasze konto pocztowe na serwerze o2.pl. Chyba rzeczą jasną jest to, że powiadomienie to wysłane zostanie tylko, jeśli w tym czasie będziemy zalogowani do sieci tlen.pl.

Przykładowy pakiet wiadomości offline z rozmowy:

<n f="malcom+%3Cme%40malcom.pl%3E" s="pozdrowienia"
id="a95820700029598046ba43ad" fld="0"
b="Witam+i+pozdrawiam+%3B%29+"/>

Parametr f zawiera nadawcę emaila, s temat, a b pierwsze 50 znaków treści wiadomości. Wartości tych atrybutów kodowane są algorytmem urlencode.

Parametry id i fld zawierają informacje, które podstawione jako argumenty GET do bazowego adresu url wyświetlania wiadomości poczty (o których kiedyś napisze) tworzą link do emaila (miniwebmaila, używanego przez oficjalnego klienta Tlenu), pod którym można zapoznać się z treścią emaila (o ile jesteśmy zalogowani do konta pocztowego).

Przykład:

http://mini10.tlen.pl/?cmd=display&id=a95820700029598046ba43ad&fld=0

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 9 sierpnia 2007 00:56:38